Redaktionen
maila: redaktionen@hyrespressen.se 

Hyresgästföreningarnas hemsidor:
http://www.hgfstockholm.se/

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se  Ge oss din emailadress får du extra information!

För att hålla nere kostnaderna planerar Hyresgästföreningen Kungsholmen att använda e-postinformation inför valet och vid framtida kallelser.
(Det kostar 25.000kr att sända ett brev till alla 4.300 medlemmar på Kungsholmen.)

Kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se